lid worden

Kosten en voorwaarden

Het lidmaatschap loopt gelijk aan het kalenderjaar.
Bij aanmelding na 1 augustus: contributie 50% van het jaarbedrag.
Bij aanmelding na 1 november: contributie start in het nieuwe jaar.

De contributie is:

  • Lid (vanaf 18 jaar): € 50,00
  • Partnerlidmaatschap: € 15,00
  • Jeugdlidmaatschap: € 15,00 (Een jeugdlidmaatschap tot 18 jaar is alleen mogelijk als één van de ouders lid is.) 

Gooierhaven is lid van het Watersportverbond. Bovengenoemde bedragen zijn inclusief € 22,70 afdracht voor volwassenen en € 11,35 voor jeug/gezinsleden (prijspeil 2023)

Vul bij voorkeur het aanvraagformulier in om u aan te melden als lid. We nemen dan contact op.

NAAM
CONTACTGEGEVENS
Powered by BreezingForms